Snöröjning och sandning

Snöröjning av gator påbörjas vid sex centimeters snödjup. För gångbanor gäller fyra centimeter.

Entreprenörer ansvarar för kommunens snöröjning. Se informationen till höger för fullständiga uppgifter om vilken entreprenör som sköter snöröjningen i respektive ort. I kartjänsten Vinterväghållning och snöröjning visas de ytor, gator, cykel- och gångbanor som som snöröjs. 

Plogning av gator, gångvägar och Jokkmokks kommuns fastigheter, riktlinjer

Gatorna och fastigheterna i våra samhällen plogas då snödjupet uppnår 6 centimeter. För gångvägar är gränsen 4 centimeters snödjup.

Då startar plogning som ska vara klar inom fem timmar för både gator och gångvägar, för fastigheter gäller 9 timmar.

Gångbanan i allén prioriteras – allén skottas och sandas före övriga gångvägar. Ena delen sandas inte för att spark ska kunna framföras.

Sandning och halkbekämpning

Vi sandar vid behov. Inom två timmar ska genomgående sandning vara utförd. Sandning kan även ske punktvis på lämpliga platser. Entreprenörerna avgör själva när sandning ska ske. Se kontaktinformationen för de olika ansvarsområdena.

Och du, kom ihåg...

Postlådor och soptunnor bör placeras minst 1,5 meter från asfaltkanten för att plogningen ska bli så bra som möjligt. Det är inte tillåtet att frakta ut snö på gatorna eller gångvägarna. Eventuell bortkörning bekostas av fastighetsägaren.

Snöröjning i Jokkmokks kommun


Publicerad: 2014-11-13 10:56. Ändrad: 2023-11-14 09:20.

Kontakt ansvariga snöröjning/sandning

 
JOKKMOKK

Gator och gångvägar:
BDX, Urban Jonsson: 0971-178 81.
Fastigheter:Jokkmokks entr. AB, Hjalmar Forsman: 070-510 77 74.

PORJUS
Gator och fastigheter:
Jokkmokks LBC, Mikael Eriksson: 0971-589 81.

VUOLLERIM
Gator och gångvägar:
BDX, Urban Jonsson: 0971-178 81.
Fastigheter:
PorsiBygg, Mikael Söderberg: 070-573 78 39.

KÅBDALIS
Gator och fastigheter:
BDX, Urban Jonsson: 0971-178 81.

MURJEK
Gator och fastigheter:
LBC, Mikael Eriksson: 0971-589 80.

Karttjänst: Vinterväghållning och snöröjning