Äldreomsorg

Tryggt att åldras i Jokkmokk

 

Stöd, Vård och omsorg är en av kommunens viktigaste uppgifter. I Jokkmokks kommun är fler än var fjärde invånare över 65 år.

Målet är att så långt som möjligt ge dig som kommuninvånare tillgång till stöd, vård och omsorg på din bostadsort. Insatserna prövas utifrån varje enskild persons behov och görs upp i samråd med den det gäller.

Ansökan om insatser/boende görs hos bistsåndshandläggare, kontaktuppgifter och blanketter finns till höger på denna sida. 

Till menyn i vänster finns mer information om hemtjänst, särskilt boende och  trygghetslarm. Där hittar du även matsedeln från Matpoolen. 

 

 


Publicerad: 2014-07-01 18:09. Ändrad: 2022-09-23 11:31.

Elina Johansson

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-17128
Epost:
elina.johansson@jokkmokk.se

Bodil Kvickström

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-17160
Epost:
bodil.kvickstrom@jokkmokk.se