Missbruk

Socialnämnden är den myndighet som har ansvaret för missbrukarvården i kommunen.

Den lag som reglerar missbrukarvården är socialtjänstlagen, som är en frivillig lag och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), en tvångslag. Den som vill ha hjälp att komma ifrån sitt missbruk kan kontakta socialsekreterare vid biståndsenheten.

De hjälpinsatser för missbrukare som finns i Jokkmokks kommun är:

  • Socialtjänsten med råd, stödsamtal och ekonomisk hjälp, samarbete med andra myndigheter. Hjälp till institutionsvård, kontaktpersoner m.m.
  • Fria Sällskapet Länkarna med kamratstöd och anonyma alkolister (AA)
  • Vårdcentralen med avgiftning och övrigt vårdbehov.
  • Öppen psykiatrisk vård.

Publicerad: 2014-12-01 13:32. Ändrad: 2019-12-20 07:31.