Missbruk

Socialnämnden är den myndighet som har ansvaret för missbrukarvården i kommunen.

Den lag som reglerar missbrukarvården är socialtjänstlagen, som är en frivillig lag och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), en tvångslag. Den som vill ha hjälp att komma ifrån sitt missbruk kan kontakta socialsekreterare vid biståndsenheten.


Publicerad: 2014-12-01 13:32. Ändrad: 2022-02-14 11:43.