Driva och utveckla företag

Vill du utveckla ditt företag eller funderar du på hur du kan anpassa din verksamhet? Tiden är kanske är mogen för att anställa mer personal eller arbeta med kompetensutveckling. Vi kan hjälpa dig med exempelvis rekrytering, kompetensutveckling, affärs- och produktutveckling. 

Strukturum är Jokkmokks lokala näringslivsbolag. Strukturum kan bistå med kontkreta insatser för att underlätta växandet såsom exempelvis:

  • Affärsplan, budget, kalkyler.
  • Kontakt med myndigheter.
  • Ansökningar om stöd till investeringar mm.
  • Underlag till och kontakt med finansiärer.
  • Coachstöd, mentorstöd.
  • Lokalfrågor.
  • Ordna företagsspecifika utbildningar.
  • Stödja företag vid expansion av marknaden.

Strukturum driver dessutom olika projekt, anordnar utbildningar och seminarier bland mycket annat. 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och de företräder cirka 70.000 direktanslutna företagare och 21 branschförbund. Föreningen Företagarna skapar bättre förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag. 


Publicerad: 2014-10-15 13:16. Ändrad: 2019-08-14 10:47.