Gnejsgranit

När en granit utsätts för starkt och jämnt

tryck, ofta tillsammans med upphettning,

bildas gnejsgranit.

Omvandlingen innebär att de ursprungliga mineralen rekristalliserat

eller ersatts av andra mineral, och samtidigt orienterats parallellt.

Detta kallas förskiffring.

 

GNEISS-GRANITE

When a granite is subjected to heat and

pressure it transforms to gneiss-granite.

The minerals in the granite recrystallizes or

are being replaced by other minerals.

At the same time they are being oriented in

a parallel structure.


Publicerad: 2021-03-15 14:20. Ändrad: 2021-03-17 09:35.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim