Granit

Granit är en magmatisk bergart.

Det är en av jordskorpans vanligaste bergarter.

Huvudmineralen är fältspat, kvarts och glimmer.

Färgen på den ingående fältspaten avgör om

graniten blir röd, eller som här, vit.

 

GRANITE

Granite is a magmatic rock.

Main minerals are feldspar, quartz and mica.

The colour of the feldspar decides if the granite turns red, or as in this case, white.


Publicerad: 2021-03-15 14:17. Ändrad: 2021-03-17 09:38.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim