Granodiorit

En djupbergart som liknar granit med huvudmineralen plagioklas, kalifältspat och kvarts samt en del mörka mineraler, såsom biotit och/eller hornblände, vilket ger den ett mörkare utseende än granit.


GRANODIORITE
Is an intrusive igneous rock similar to granite, but
containing more plagioclase than orthoclase-type
feldspar. It usually contains abundant biotite mica and
hornblende, giving it a darker appearance than true
granite. Mica may be present in well-formed hexagonal
crystals, and hornblende may appear as needle-like
crystals.


Publicerad: 2021-03-17 10:30. Ändrad: 2021-03-17 10:31.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim