Konglomerat

Konglomerat är en sedimentär bergart.

Den består av rundade småstenar som med en finkornig grundmassa

kittats samman till en bergart.

De ingående småstenarna består ofta av kvartsit.

 

CONGLOMERATE

Conglomerate is a sedimentary rock.

It consists of rounded, small pebbles,

cemented together with a fine-grained mass.

The pebbles are generally quartzite.


Publicerad: 2021-03-15 14:15. Ändrad: 2021-03-17 09:39.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim