Serri naturreservat

Ett lättillgängligt naturreservat med en tillgänglighetsanpassad led

Serri är ett lättillgängligt naturreservat där du kan vandra i ett storslaget lappländskt skogslandskap med många sjöar och bäckar. I Serri finns flera vandringsleder varav en är tillgänglighetsanpassad . Det finns också en brygga och flera rast- och eldplatser.

Hitta hit: Från Jokkmokk kör man E45 ca 6 km mot porjus sväng höger vid skylt Messaure och kör ca 15 km till sjön Fatjas och och sväng höger vid skylt Serri naturreservat kör ca 8,3 km till en parkering med infotavla om Serri 

plats på kartan

Mer info i länken till Länstyrelsen

För fiske i Serri: Följande sjöar inom reservatet: Roantja, Tjoalmejavratja, Suobbat, Amma-Tjärn, samt den del av Slakka-sjön som ligger inom Serri-Naturreservat. Fisk: Abborre och Gädda. Serri Naturreservat bildades 1970. Det är ett område med urskogs-miljö. I området finns strövstigar, skoterleder, eld och rastplatser samt vindskydd. Informationstavlor och rastplatser finns även vid genomfartsvägen. För övrig information om reservatet bla. dess regler och gränser se länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se. Regler: Båtfiske samt flytring förbjudet.

Fiskekort se länk

 

 


Publicerad: 2020-06-03 08:22. Ändrad: 2023-03-22 12:30.

Karttjänst: Friluftskartan

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim