Tussilagolunden

Tussilagolunden, en lövskogsravin i Vuollerim

Här växer tussilago, en sällsynthet i övre Norrlands inland. Det är spångat och skyltat fram till växtplatsen. Tussilago-lunden är ett av de värnområden som Vattenfall inrättat i samarbete med Steget Före-gruppen.

Hitta hit: Åk till Porsi Kraftstation Vuollerim, kör över Porsi Kraftstation ca 550 M, sväng höger kör 210 m, sväng höger 50 m, parkera bilen, Tussilagolunden är på vägens vänstra sida, skyltar markerar området.


Publicerad: 2021-06-22 11:40. Ändrad: 2023-03-22 12:27.

Karttjänst: Friluftskartan

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim