Odlingsgränsen

Vad betyder egentligen odlingsgräns? Här följer en historisk förklaring.

odlingsgräns

För alla som färdats i norra Sverige är säkert vägskylten där det står odlingsgräns välkänd, men vad betyder den?

Tämligen sent i lappmarkens historia dyker det upp rättstvister mellan nomadiserande och bofasta, dock mest gällande fiskerättigheter. Allra vanligast var att det umgicks fredligt och idkades byteshandel, men det är inte så väl dokumenterat som i de många fall som nådde tinget.

Under 1800-talets mitt anlades allt fler nybyggen och staten ingrep för att försöka fördela markerna.  År 1867 drogs en så kallad odlingsgräns upp i nord-sydlig riktning genom lappmarkerna. Väster om denna skulle renskötseln vara den enda näringen och inga nya nybyggen fick här anläggas.


Publicerad: 2017-03-03 10:06. Ändrad: 2017-03-03 10:22.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim