Konstnärsresidens i Jokkmokk 2022

Den 26 september 2022 startar Oscar Guermouche sin vistelse i Jokkmokk. Här nedan följer en presentation av årets residenskonstnär. Vi hälsar Oscar varmt välkommen till vår kommun!

For a presentation in English, please continue to Oscar Guermouche's website.

Konstnärskap

Oscar Guermouche, född 1977 i Stockholm, utforskar språket som identitetsbärare. Med frågor om biografi, självbild och karaktär som utgångspunkt fokuserar han på kopplingar mellan kropp och text.

Han intresserar sig särskilt för manliga karaktärer och deras miljöer och språk, och de berättelser som skapar och återskapar dem. Här ingår frågeställningar om bland annat uppväxt, faderskap och genus. Med invandrarbakgrund från MENA-regionen, men född och uppväxt i Sverige, har även ras, etnicitet och nationstillhörighet, såväl som hem och hotbild, blivit framträdande komponenter i flera av hans arbeten.

Guermouches praktik är baserad på text, främst genom kopiering och sammanställning av existerande texter. Samtidigt inbegriper verken ett flertal olika tekniker såsom måleri, video, performance, installation och publikation.

Tema för residensvistelsen

Som artist in residence kommer Guermouche att arbeta med ett pågående arkivprojekt som sammanlänkar konstruktionen av nationalstaten Sverige med dess antagonism gentemot Ryssland. Arkivet har sin utgångspunkt i Guermouches militärtjänst på Lapplands jägarregemente i Kiruna och bygger på historiskt material såsom marschsånger, nyhetsartiklar, konstverk, lagar och psalmer. Under sin vistelse kommer han att fokusera på källor med koppling till Jokkmokk, Norrbotten och Sápmi.

Utbildning och utställningar

Oscar Guermouche har en masterexamen från Konstfack i Stockholm (MFA, 2009). Hans arbete har ställts ut på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konsthall, National Centre for Contemporary Art i Moskva, Kunsthalle Rostock, The Bomb Factory Art Foundation i London, Lokal 30 i Warszawa och Sleepwalker Projects i Toronto. Vidare har han författat flera artiklar och essäer för exempelvis Paletten, Verk Tidskrift, Sveriges Allmänna Konstförening, Flamme Forlag och Turku Biennaali.

2020 medgrundade han förlaget Praun & Guermouche.

Läs mer på hemsidan: guermouche.com


Publicerad: 2022-09-16 16:47. Ändrad: 2022-09-16 16:47.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim