Konstnärsresidens i Jokkmokk 2021

Hösten 2021 har Jokkmokk haft besök av konstnärsduon Lerin/Hystad, vars konstnärskap under residenset i vår kommun har fokus på  floran i vår natur. Här är en kort presentation av konstnärerna.

Lerin/Hystad

Värmländska duon Lerin/Hystad består av Simon Torssell Lerin (f. 1985 i Sunnemo, Sverige) och Bettina Hvidevold Hystad (f. 1985 i Stord, Norge).

Duon arbetar i ett gränsland mellan bildkonst och experimentell musik. De senaste 4 åren har de genom projektet Elektronisk Flora arbetat med inspelningar av bio-elektriska signaler från växter. Duons sensorer fångar upp elektriska spänningar inuti växternas blad. Växterna använder de elektriska signalerna för att kommunicera både internt och med andra organismer. Genom en modulär-synth omvandlar duon växternas elektriska impulser till musik där växterna själva bestämmer toner, melodier och rytmer.

De presenterar sina verk i audio-visuella installationer, ljudlandskap där flera växter komponerar musik och video tillsammans och växternas elektriska signaler avgör även här hur filmerna redigeras. Genom detaljerade botaniska teckningar i blyerts studerar Bettina Hystad också växternas form, sammansättning och textur. Lerin/Hystads konstnärskap är ett samarbete med naturen, de är ömsesidigt beroende av varandra. Åskådaren kan inte se eller höra växternas elektriska puls utan duons synthar och sensorer som agerar översättare. Och de kan inte skapa sina installationer utan växternas vibrationer.

Om residenset i Jokkmokks kommun

Under residensvistelsen ska Lerin/Hystad studera och utforska naturen och floran kring Jokkmokk och i Norrbotten. Vad kan man lära sig om en plats genom att studera naturen och vilka förbisedda detaljer i en plats historia han växterna berätta för oss? Genom fältstudier i naturen kommer duon göra inspelningar av floran kring Jokkmokk och skapa kompositioner med utgångspunkt i platsens natur.

Utbildningar, utställningar och musik

Lerin/Hystad har samarbetat sedan 2010. De är båda utbildade vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt på Konsthögskolan i Bergen i Norge. De har deltagit i en rad separat och grupputställningar både i Sverige och utomlands. Lerin/Hystad är också aktiva som musiker och har turnerat i Europa, Kina och Japan.

Läs mer om Lerin/Hystads utställningar och musik på: http://www.lerinhystad.com

- - - -


Lerin/Hystad - in English

Lerin/Hystad consists of Simon Torssell Lerin (b. 1985 in Sunnemo. Sweden) and Bettina Hvidevold Hystad (b. 1985 in Stord, Norway). Since 2010, the duo has worked together in a borderland between visual art and experimental music.

For the last 4 years the duo have focused on their ongoing project Electronic Flora, where they are working with recordings of bio-electrical signals from plants. They use sensors to capture electrical currents from within the plants. The plants use these electrical signals to communicate both internally and with other organisms. The signals from the plants are then transmitted through a modular synthesizer, letting the plants control notes, melodies and rhythms in the music.

The duo present their work in audio-visual installations, soundscapes where several plants are composing music and video together and the electronic pulse of the plants also determines how the videos are being edited. Bettina Hystad also studies the shapes and textures of the plants through botanical pencil drawings. Lerin/Hystad’s work is an interaction with nature, where the duo is depending on the plants to make their music. At the same time we cannot hear the music of the plants without Lerin/Hystad’s sensors and synths acting as translators.

The Residence stay in Jokkmokk

During their stay as Artist in Residence, Lerin/Hystad will study and explore the nature and flora around Jokkmokk and in Norrbotten. What can nature teach us about a place and can you learn about the history of a place by studying it’s plants? Through fieldwork in nature the duo will record the flora around Jokkmokk and create new musical compositions.

Education, exhibitions and music

Lerin/Hystad have both studied at University of Arts, Crafts and Design in Stockholm and the Bergen Academy of Art and Design in Norway. They have participated in several solo and group exhibitions in both Sweden and abroad. They are also active as musicians and have toured in Europe, China and Japan.

For more facts about the artists, see: www.lerinhystad.com


Publicerad: 2022-09-16 17:23. Ändrad: 2022-09-16 17:28.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim