Konstnärsresidens i Jokkmokk 2019

I Jokkmokk är de så kallade "kulturella och kreativa näringarna" mycket starka. Kommunen har sedan 2003 arbetat med stöd till kulturskapare eller kulturföretagare som är verksamma i kommunen genom KUPP-projektet (Kultur- och upplevelseutveckling i Jokkmokks kommun).

Nu går arbetet vidare. Under 2017 tog Region Norrbotten initiativ till ett projekt för att skapa så kallade konstnärsresidens i länet, för att öka utbytet mellan våra egna konstnärer och konstnärer med internationell bakgrund. Jokkmokks kommun är fram till år 2020 en av de kommuner som ingår i projektet "Swedish Lapland Artists in Residence", som drivs av Region Norrbotten/Resuscentrum för konst med stöd av bl.a. Statens kulturråd. Läs gärna mer om projektet på dess egen hemsida.

Under projektet är målet framför allt att bjuda in konstnärer inom bild- och formområdet (visual arts) för korta och långa residens på de olika orterna. 

Först ut med att utforska Jokkmokks kommun för att utveckla sitt konstnärsskap är konstnären Kristin Ylikiiskilä Broberg. Hon kom till Jokkmokk första gången under hösten 2018 och kommer att slutföra sitt residens under sommaren 2019. Temat för hennes arbete är vattenkraft och elektricitet, ett ämne som alltid är högaktuellt i Sveriges största vattenkraftkommun, Jokkmokk. Läs mer om Kristin och hennes konstnärsskap.


Bild av Kristin Broberg
Kristin Ylikiiskilä Broberg

Så här beskriver Kristin Y Broberg det arbete hon har gjort i Jokkmokk:

"Till minne är en samlingsutställning bestående av ett antal minnesmärken som uppmärksammar betydelsen av vattenkraften i Lule älvar. Regionen har en särskild historia och betydelse för hela Sveriges elektricitet. De berättelser, minnen, spår och framtid som finns här är därmed tätt sammankopplat med hela Sveriges. Med verken vill jag belysa några av de många aspekter som tillsammans utgör komplexiteten kring frågan."

Verken kommer vara mer eller mindre offentliga och finnas i Porjus, Vuollerim, Messaure, Jokkmokk, Stockholm, Hallsberg och på Instagram. Till exempel kommer ett av verken äga rum under Rallarmarschen som går mellan Gällivare och Porjus den 6 juli 2019. De olika minnesmärkena kommer att placeras under olika tillfällen under sommaren med start den 3 juli och även finnas att se på Instagram på: @tvahalivaggen och under hashtag #tillminneavvattenkraften.


Publicerad: 2019-06-20 19:13. Ändrad: 2022-09-19 12:00.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim