KUPP - syfte och några riktlinjer

KUPP, Kultur- och upplevelseutveckling, startades 2003 och har under de år projektet funnits inneburit en viktig resursförstärkning för att profilera varumärket Jokkmokk.

Varför finns KUPP, Kultur- och upplevelseutveckling i Jokkmokks kommun?

KUPP:s huvudsyfte är att göra kultur- och upplevelsesektorn till en reell utvecklingsfaktor i Jokkmokks kommun. Projektet vill skapa en kreativ, positiv och livskraftig miljö för kommunmedborgarna och därmed ge förutsättningar för kommunen att bli ett attraktivt besöksmål och en intressant etableringsort. KUPP-projektets huvudman är Jokkmokks kommuns kultur- och fritidsnämnd.

KUPP fördelar bidrag ur en särskild pott av bygdemedel. Genom rådgivning, samordning och ekonomiskt stöd vill KUPP-projektet:

  • Främja en vitalisering och föryngring av upplevelsenäringen i kommunen genom att stötta nyskapande idéer, entreprenörskap och kompetensutveckling.
  • Stimulera samarbete mellan upplevelsenäringen, övrigt näringsliv och den ideella sektorn (t.ex. föreningar och eldsjälar).
  • Öka mångfalden i kulturutbudet och skapa en kreativ miljö.
  • Skapa ett lokalt medvetande om kultur- och upplevelsesektorns betydelse för alla framtidssatsningar som görs inom Jokkmokks kommun.

Några krav för bidragsgivningen (ytterligare info i Riktlinjer för bidragsgivningen).

Projektet ska...

  • ...röra kultur- och/eller upplevelsesektorn i Jokkmokks kommun.
  • ...vara utvecklingsinriktat. Återkommande projekt ska tydligt visa på ett utvecklingsarbete.
  • ...ha en klart angiven huvudman som har ansvar för genomförande och ekonomi.
  • ...ha lämnat in redovisning av eventuella tidigare projekt som fått stöd av KUPP, för att komma ifråga för stöd till nytt projekt.

Vi ger inte bidrag till...

  • ...löpande verksamhet eller för täckande av underskott.
  • ...redan genomförda projekt (retroaktivt).

Publicerad: 2014-11-20 09:52. Ändrad: 2024-06-14 11:31.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim