Kulturstipendium

Här kan du läsa vilka kriterier som gäller för att kunna söka Jokkmokks kommuns kulturstipendium från kultur- och fritidsnämnden. Här ser du även en lista över tidigare års stipendiater.

Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av konstnärlig eller annan art inom kulturlivet. Stipendiet kan sökas av alla utövare av sång, dans, musik, litteratur, film eller liknande. Företräde till stipendiet äger de som är födda i, eller som sedan en längre tid verkar, inom Jokkmokks kommun. Stipendiet är 10.000 kronor.

Du kan nominera kandidater till 2023 års stipendium till och med den 24 september 2023. Beslut tas av kultur- och fritidsnämnden på ett av deras höstmöten. Stipendiet kommer sedan att delas ut under vintermarknaden eller vid något annat tillfälle.

Nomineringen kan med fördel formuleras som ett brev där du beskriver kandidatens gärning och gärna ger en motivering till varför just denna person förtjänar årets stipendium.

Skicka till: Jokkmokks kommun, Registraturen, 962 85 Jokkmokk. Via e-post till: registraturen@jokkmokk.se - märk då meddelandets ämne med "Kulturstipendium 2023".

 

För mer information, kontakta kultursekreterare Anna-Karin Aira, tel 0971-172 04, 070-353 47 75, e-post anna-karin.aira@jokkmokk.se.

 

 


Publicerad: 2014-11-05 16:09. Ändrad: 2023-01-31 12:08.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim