Lotteritillstånd

Här söker du tillstånd till lotterier

Från och med 1 januari 2019 så får kommuner bara godkänna så kallade registeringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver tillstånd/licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

  • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp (som 2020 är 47300 kr). Värdet på en varuvinst kan vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 basbelopp.

Vilka kan söka?

Idrottsföreningar som idag bedriver, eller sedan 1 januari 2019 bedrivit, idrottsverksamhet där personer 65 år eller äldre (65+) deltagit. Föreningen ska idag ha minst fem medlemmar som är 65+ och som deltar eller har deltagit i föreningens idrottsaktiviteter under samma tidsperiod. Föreningen måste också vara medlem i ett specialidrottsförbund som är anslutet till Riksidrottsförbundet.

För frågor och hjälp med ansökan kontakta

Stefan Lindmark Kultur och Fritid tel nr. 097117335 eller 0703197280 mail: stefan.lindmark@jokkmokk.se

Ansökan om registrering för lotteri

Redovisningsblankett registreringslotteri

Mer information finns här i länken.


Publicerad: 2020-11-06 15:26. Ändrad: 2020-11-06 16:05.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim