Ungdomsledare- och idrottstipendium

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser inom ungdoms- och idrottsverksamheten i Jokkmokks kommun.

Stipendiet utdelas varje år till ungdomsledare eller aktiv idrottsutövare bosatt i Jokkmokks kommun. Stipendiet utgör 10.000 kr.

Motiverade förslag till kandidater inlämnas av kandidatens organisation, undertecknad av ordförande. Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat som kan vara annan än de av allmänhet eller organisation föreslagna.

Ansökan eller förslag på 2023 års stipendiat ska vara kommunen tillhanda senast den 3 december 2023 under adress:

Jokkmokks kommun
Registraturen
962 85 Jokkmokk kommun

Eller via e-post till: registraturen@jokkmokk.se

 

Tidigare UNGDOMSLEDARE- OCH IDROTTSSTIPENDIATER

1993 Evald Nordqvist

1994 Christel Johnsson

1995 Roger Stenmark

1996 Eva och Benny Östlund

1997 Lars-Ola Blomqvist

1998 Glenn Skogh

1999 Birgitta Siljelöf/ Anna och Lisa Lehto

2000 Egon Nordqvist

2001 Kurt Lindgren

2002 Lars-Thure Lindholm

2003 Curt Falk

2004 Ronny Remsén

2005 Veronica Ohlsson

2006 Anette Sandström

2007 Christer Högström

2008 Albrim Demalijaj

2009 Rebecca Gunnarstedt

2010 Ulrika Ögren

2011 Delades inte ut

2012 Tommy Sundgren

2013 Anna Isaksson

2014 Delades inte ut

2015 Delades inte ut

2016 Afnan Khabiri

2017 Delades inte ut

2018 Fredrik Andersson

2019 Sol-Britt Hedman

2020 Karin och Markus Beland, samt Marwaan Mustafa Mohameed

2021 Lars Mikkelsson

2022 Håkan Kuorak

2023 Malin Westman


Publicerad: 2020-11-18 15:24. Ändrad: 2024-01-30 18:10.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim