Boule

Jokkmokks Boulebanor

I Parken finns en grusad boulebana

Det finns även innomhusbanor i vårdcentralens källare , kontaktperson för innomhusbanor är Ragnar Karlsson 070-2833962

boulebana jokkmokk


Publicerad: 2015-07-28 12:47. Ändrad: 2015-07-28 12:49.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim