Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

Stanna-kvar-försäkring

I samband med rekrytering av viss kompetens kan vi erbjuda en "stanna-kvar-försäkring". Läs mer via länken Stanna-kvar-försäkring.

 

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Kulturskolan söker Instrumenallärare

  Publiceringsdatum: 2022-06-23

  Kulturskolan i Jokkmokk söker lärare till i första hand piano, fiol och sång men även andra instrument kan vara aktuella. Omfattningen kan vara 25 75 % beroende på vilka ämnen och kurser som du har kompetens för. Kulturskolan i Jokkmokk arbetar både med enskilda elever som med grupper, vi anordnar även temakvällar och olika event där olika kompetenser samverkar.

  Ansök om tjänsten - Kulturskolan söker Instrumenallärare

 • Biståndshandläggare SoL/LSS

  Publiceringsdatum: 2022-06-20

  Arbetet innebär att du kommer att ha många olika kontakter då du arbetar både självständigt och mot enskilda samutförarverksamheterna. Du bör vara intresserad av att arbeta med utveckling av tjänsten och se förbättringsarbetet som en naturlig del i arbetet. Arbetet innebär att du självständigt får bedöma rätten till hjälp och stöd utifrån gällande lagstiftning och delegation. Vi utgår från IBIC i våra bedömningar. Arbetet och dokumentationen sker i verksamhetssystemen Procaptia och Life Care.

  Ansök om tjänsten - Biståndshandläggare SoL/LSS

 • Undersköterska

  Publiceringsdatum: 2022-06-15

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjligheter. Vi söker både för dagtid och natt kombinerat dag.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska

 • Förskollärare vik till Nygårdens förskola i Vuollerim

  Publiceringsdatum: 2022-06-14

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare vik till Nygårdens förskola i Vuollerim

 • Verksamhetschef till Hälso- och sjukvård

  Publiceringsdatum: 2022-06-13

  Som verksamhetschef arbetar du på uppdrag av socialnämnden och är direkt underställd socialchef. Du ingår i Socialtjänstens ledningsgrupp. Som verksamhetschef har du ett samlat ledningsansvar för verksamheten utifrån hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, fastställda styrdokument som exempelvis strategisk plan, riktlinjer, rutiner och samverkansavtal inom tilldelad budgetram. Du ska säkra och följa upp nämndens utvecklingsbehov och kvalitetsutveckling genom dialog med övrig ledning och medarbetare. Samt omvärldsbevakning i takt med ändrad lagstiftning och rådande evidens. Du har ansvar för driften inom enheterna så som övergripande planering, genomförande och uppföljning samt ekonomiska resultat utifrån fastlagd budget. Du har ett samlat ansvar för enheternas leveransförmåga. Du driver samverkansprojekt på olika nivåer och arbetar aktivt i förändringsprocesser, en stor förändringsprocess som vi står inför är arbetet med nära vård. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, budget och personal inom områden så som hälso- och sjukvårdsteam, ditt närmaste stöd är en enhetschef direkt underställd samt MAS med utvecklingsuppdrag kopplat till hälso- och sjukvård, dessutom finns ett väl etablerade stödfunktioner såsom ekonom och HR-personal till ditt förfogande.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetschef till Hälso- och sjukvård

 • Undersköterska vikariat, till hemtjänsten i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2022-06-13

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjuksköterskor och rehab personal. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska vikariat, till hemtjänsten i Jokkmokk

 • Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska

  Publiceringsdatum: 2022-06-07

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjuksköterskor och rehab personal. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska

 • Samhällsbyggaravdelningen söker Säkerhetssamordnare

  Publiceringsdatum: 2022-06-07

  Att arbeta som säkerhetssamordnare hos oss innebär att du är en av nyckelpersonerna för att skapa en trygg och säker kommun. Din uppgift är att samordna kommunens övergripande planering och utveckling inom krisberedskap och civilt försvar. Du agerar rådgivare och erbjuder stöd till olika verksamheter, och du ansvarar för att aktivt och systematiskt stödja kommunens verksamheter i att, genom god planering, minska konsekvenserna av kriser. Du kommer att självständigt planera, samordna kommunens arbete med riks- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Du samarbetar med kommunledning/verksamheter samt länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Du ansvarar för samordningen av arbetet med krisberedskap- och civilförsvarsplanering samt utbildning- och övningsverksamhet. Arbetsuppgifterna är i hög grad lagstyrda och dokumentation samt analyser är en viktig del. Tjänsten innebär att du är kommunens biträdande signalskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef. Du ingår i kommunens krisledningsorganisation.

  Ansök om tjänsten - Samhällsbyggaravdelningen söker Säkerhetssamordnare

 • Verksamheten vård- och omsorgsboende för äldre söker Enhetschef

  Publiceringsdatum: 2022-06-06

  I rollen som enhetschef inom vår verksamhet har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för verksamhetsutveckling, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i respektive spårs chefsmöten. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta och samverka även med andra enheter. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, där brukaren får hjälp utifrån sina behov och önskemål. Vår värdegrund utgår från att alla människor möts med respekt och lika värde. Vi kan erbjuda dig ett intressant, stimulerande arbete som du till stor del planerar själv. Du får vårt förtroende att arbeta självständigt och utrymme för att utveckla dina idéer. Hos oss håller vi beslutsvägarna korta och vår kommunikation inom verksamheten är rak och tydlig.

  Ansök om tjänsten - Verksamheten vård- och omsorgsboende för äldre söker Enhetschef

 • Förskollärare

  Publiceringsdatum: 2022-05-30

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare