Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

 

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Kaitumgården vård- och omsorgsboende söker Undersköterska

  Publiceringsdatum: 2021-09-20

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Timecare plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Kaitumgården vård- och omsorgsboende söker Undersköterska

 • Kultur- och fritidschef

  Publiceringsdatum: 2021-09-15

  Kultur- och fritidsverksamhet är prioriterade områden i Jokkmokks kommun och du kommer att ha en viktig roll i det fortsatta arbetet med att utveckla kultur- och fritidsutbudet tillsammans med dina kunniga medarbetare. Kultur- och fritidsfunktionen är inne i en spännande fas där även samverkan med andra verksamheter inom kommunen utvecklas. Som Kultur- och fritidschef i Jokkmokks kommun har du ansvaret för verksamheterna kultur, kulturskola, fritidsverksamhet, fritidsgård och bibliotek. Du är verksamhets-, ekonomi-, och personalansvarig samt förbereder och föredrar ärenden till Kultur- och fritidsnämnden. Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål tillsammans med dina medarbetare inom de olika verksamheterna. Tjänsten är i grunden en tillsvidareanställning med ett tidsbestämt chefsförordnande.

  Ansök om tjänsten - Kultur- och fritidschef

 • Leg Sjuksköterska vik

  Publiceringsdatum: 2021-09-14

  Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Leg Sjuksköterska vik

 • Medarbetare till Infocenter/Marknadskontoret

  Publiceringsdatum: 2021-09-10

  Verksamheten innefattar turistinformation inklusive viss försäljning, att besvara frågor som ställs till Jokkmokks kommun, vissa administrativa uppdrag, växel och reception, bokning av lokaler och beställning av produkter. Mötet med de som kontaktar oss sker via besök, e-post, telefon och webb. Under perioden september till februari är det hög intensitet i arbetet med Jokkmokks marknad. Tillsammans med övrig personal arbetar du med utveckling och administration av Jokkmokks marknad. Det kan exempelvis vara att söka olika tillstånd, ha kontakt med försäljare, arrangörer och journalister, fördela marknadsplatser, lägga ut programpunkter på webben och sammanställa marknadsprogrammet till marknadsföring och information till besökare. Antal personer som arbetar inom verksamheten varierar mellan 2-5 beroende på säsongsvariationer. Vi har fasta öppettider måndag-fredag då reception och turistinformation ska vara bemannad, i övrigt gäller flextid. Vi arbetar i växelsystemet Artvise. Jokkmokks Infocenter är beläget i kommunhuset.

  Ansök om tjänsten - Medarbetare till Infocenter/Marknadskontoret

 • Kommunikatör

  Publiceringsdatum: 2021-09-10

  Som kommunikatör i Jokkmokks kommun arbetar du med att forma och förmedla kommunens budskap. Du står för planering, utformning, spridning och uppföljning av informations- och kommunikationsinsatser både interna och externa. Som kommunikatör jobbar du både strategiskt och operativt med kommunikationen i kommunen. Strategiskt arbete kan handla om att ta fram långsiktiga kommunikationsplaner och strategier. Operativt arbete kan handla om att producera informationsmaterial, skriva och publicera för organisationens webbplats, ansvara för redaktionellt innehåll i sociala medier och skriva pressmeddelanden. Du är även den som leder och stöttar verksamheterna i deras kommunikationsinsatser. Vi ser just nu över möjligheterna att eventuellt byta plattform för jokkmokk.se, där du kommer att ha en viktig roll i ett kommande arbeta med att planera och genomföra ett sådant byte.

  Ansök om tjänsten - Kommunikatör

 • Socialsekreterare - inriktning barn och unga

  Publiceringsdatum: 2021-09-01

  Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du att hantera utredningsarbete inriktat på barn och unga mellan 0-20 år samt deras familjer. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område, men också inom familjerättsliga frågor. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVU rättssäkert och korrekt. Vidare kommer du att bli en del av det interna utvecklingsarbetet. Som socialsekreterare kommer du också att samarbeta med andra enheter inom verksamheten, förvaltningen och med externa samarbetspartners. Beredskapsverksamhet ingår i tjänsten. Här erbjuds ett stimulerande jobb med möjligheter till utveckling och kunskap. Vi erbjuder en arbetsplats där man får känna att man gör något meningsfullt, och tillsammans med andra glada och ambitiösa kollegor jobbar vi för att utvecklas tillsammans. Vi tycker också att vi är ett ganska roligt gäng med härliga personligheter med en hel del värme att erbjuda varandra, och även dig. Vi består av både yngre och äldre medarbetare - alla lika viktiga, och tillsammans arbetar vi för att göra en viktig insats på jobbet. Vi skapar förutsättningar för att alla medarbetare, oavsett nivå, känner meningsfullhet och ska trivas här. Vårt jobb kräver mycket av oss men vi har roligt och utvecklas tillsammans. Vi tillämpar också friskvårdsbidrag, flextid och möjligheter att semesterväxla fler semesterdagar. Då det är viktigt att kunna kombinera arbete med privatliv erbjuder vi möjligheten att kunna arbeta hemifrån utifrån om verksamheten tillåter det. Låter det här som något för dig?

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare - inriktning barn och unga

 • Ekonomifunktionen söker Verksamhetsekonom

  Publiceringsdatum: 2021-08-31

  Inom ekonomifunktionen kommer du arbeta tillsammans med 6 personer som gemensamt besitter en bred kompetens. Vårt uppdrag täcker kommunens samtliga verksamhetsområden. Fördelen att arbeta i en mindre kommun är att du får en helhetsbild av det kommunala uppdraget och får arbeta genomgående med ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom hela kommunen. Som ekonom inom Jokkmokks kommun är du centralt placerad på ekonomifunktionen. Ekonomifunktionen arbetar nära personalfunktionen, där gemensamma uppdrag och projekt kan förekomma. Tjänsten kan även innebära att vara föredragande vid politiska sammanträden och internt inom tjänstemannaorganisationen. Dina arbetsuppgifter omfattar i huvudsak: • Budget och prognos • Analys och uppföljning • Utredningar • Chefsstöd vid ekonomiska och andra verksamhetsrelaterade frågor • Löpande bokföring och annan sedvanlig ekonomiadministration • Bokslutsarbete På sikt kommer denna tjänst innehålla arbetsuppgifter inom upphandlingsområdet där du assisterar Evelina, vår upphandlingssamordnare. I arbetsuppgifterna kan även andra organisationsövergripande uppdrag och projekt förekomma.

  Ansök om tjänsten - Ekonomifunktionen söker Verksamhetsekonom

 • Planeringsstrateg med juridisk inriktning

  Publiceringsdatum: 2021-08-30

  Som planeringsstrateg arbetar du utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Du ansvarar för att utveckla och implementera processer för styrning, uppföljning och internkontroll gentemot uppställda mål. I rollen ingår att samla, samordna och förenkla alla processer som leder till en utvecklad och sammanhållen planeringsprocess. Som planeringsstrateg ingår att initiera, fånga upp, stödja, inspirera, samordna och driva kvalitéts- och utvecklingsfrågor inom kommunens samtliga verksamhetsområden Rollen innebär även att fungera som juridiskt stöd till kommunens verksamheter genom att tolka lagar och regelverk samt att analysera och lösa juridiska problem. Uppdraget kan även innehålla att ansvara för olika utredningar och utvecklingsprojekt t ex remisser, yttranden samt implementering av olika beslut inom uppdragsområdet. Därutöver är du kommunens dataskyddsombud och stöd vid samordningen av de politiska valen. Du kommer vara direkt underställd kommunchefen och ha ett nära samarbete med vår kommunsekreterare.

  Ansök om tjänsten - Planeringsstrateg med juridisk inriktning

 • Förskollärare HT 2021

  Publiceringsdatum: 2021-08-24

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare HT 2021

 • Förskollärare VT 2022

  Publiceringsdatum: 2021-08-24

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare VT 2022

 • Gatukontoret söker Renhållningsarbetare

  Publiceringsdatum: 2021-08-20

  Du kommer att ha din placering på renhållningen. Du kommer i din tjänst att vara grundplacerad på rampen för att vägleda sortering av inkommande avfall. Du kommer att ansvara för bemanning av Porjus ÅVC en dag i veckan. Vidare så kommer du i din anställning att ansvara för snöskottning av fastigheter samt transporter och hantering av inkommet avfall från våra mindre ÅVC:er. Du kommer även ingå i ett rullande bemanningsschema för ÅVC öppet i Jokkmokk under tisdag kvällar, vilket innebär kvällstjänst 2 timmar en gång i månaden.

  Ansök om tjänsten - Gatukontoret söker Renhållningsarbetare

 • Fritidsledare till Östra hörnet, vikariat

  Publiceringsdatum: 2021-08-12

  Som fritidsledare kommer du i första hand att finnas på plats för att samverka och samordna de olika målgruppernas olika idéer och önskningar. Du kommer att arbeta i det team som mötesplatsen består av och medverka i de arbetsgrupper som redan är etablerade. Du ska verka för en ökad kunskapsspridning, information och hjälpa individer att hitta en organisering. Det kommer även att krävas av dig att du är en god planerare och kan nätverka för att knyta kontakter och tillsammans med andra aktörer genomföra olika typer av arrangemang både i och utanför mötesplatsen. Självklart är också att du är en del av den spontana idrotts- och lekutveckling som kan erbjudas under de tider i både sport- och simhall som inte är bokade av andra aktörer.

  Ansök om tjänsten - Fritidsledare till Östra hörnet, vikariat