Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

Stanna-kvar-försäkring

I samband med rekrytering av viss kompetens kan vi erbjuda en "stanna-kvar-försäkring". Läs mer via länken Stanna-kvar-försäkring.

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Lokalvårdare

  Publiceringsdatum: 2024-05-23

  Att jobba som lokalvårdare inom Städpoolen innebär ett omväxlande och fritt arbete under ansvar. Som lokalvårdare arbetar du med daglig städning, storstädning som golvvård, fönsterputsning etc. Du kommer dagligen att hantera olika typer av kemikalier och maskiner. Arbetet är självständigt och kan till viss del vara fysiskt krävande. Under semesterperioder kan det bli att lokalvård samt köksarbete såsom frukostberedning, lunchberedning, mellanmålsberedning samt diskning kombineras.

  Ansök om tjänsten - Lokalvårdare

 • Kanslichef

  Publiceringsdatum: 2024-05-21

  Som chef för kansliet ansvarar du även för utredningssidan och kommunikationen externt och internt. Vi har samlat hela kedjan från ärendehantering till kommunikation av den slutliga produkten i samma funktion där du som chef leder arbetet. I ditt uppdrag ingår: • ansvar för verksamhet, personal och ekonomi som är knutet till funktionen. • den strategiska övergripande rollen där du ingår i kommunledningsgruppen om 11 avdelnings- och funktionschefer. • planering och utveckling av kommunens kansliverksamhet. • det övergripande ansvaret för kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem. • att genom utredarna genomföra och driva utredningsarbetet. • att vara den sammanhållande länken mellan tjänsteorganisationens och politiken. • ansvar för att leda arbetet med intern och extern kommunikation.

  Ansök om tjänsten - Kanslichef

 • Utvecklingschef

  Publiceringsdatum: 2024-05-21

  I ditt uppdrag ingår att i samarbete med det lokala näringsbolaget Strukturum AB underlätta för nya och befintliga företag som önskar etablera sig/utvecklas i kommunen. Du är den sammanhållande länken internt gällande företagsärenden, exempelvis planer, lov och tillstånd. I dialog med näringslivet och övriga externa parter underhåller du nätverk för ett förbättrat samarbete samt ökad kunskap om varandras förutsättningar. En viktig del i ditt uppdrag är att leda, utveckla och följa upp kommunens arbete med strategisk planering. Du ska i nära samarbete med andra ledningsfunktioner, verka för att utveckla nya arbetssätt som skapar helhet i samhällsplaneringsprocessen och säkerställer goda livsmiljöer i kommunen. Under ditt ansvar ligger den löpande översiktsplaneringen, remisshantering samt strategiska uppdrag såsom social hållbarhet, infrastruktur, vatten och grönstruktur.

  Ansök om tjänsten - Utvecklingschef

 • Kommunikatör

  Publiceringsdatum: 2024-05-21

  Ditt uppdrag innebär att: Inneha en ledande roll inom content production: Vi vill utveckla vår externa kommunikation och synas mer. Därför blir en viktig uppgift att driva insamling, skapande och publicering av content till kommunens sociala medier, samt i viss utsträckning även för hemsidan. För detta behövs ett uppsökande arbetssätt samt en förmåga att bygga stabila kontakter inom organisationen. Att stärka kommunens platsvarumärke: Jokkmokks kommun är känt för vackra fjällandskap och ett rikt friluftsliv men vi är så mycket mer än bara en turistort. Vi har ett levande kulturliv, ett starkt föreningsliv och en hög andel småföretagare. Därför söker vi någon som kan hjälpa till att lyfta fram Jokkmokk som en plats att leva, bo, och växa på. Utveckla rutiner och arbetssätt inom kommunikation: Vi vill bli effektivare i vårt kommunikationsarbete. En viktig del i arbetsrollen är att utifrån behov hitta nya vägar för att kommunen ska kunna bli effektivare i vår kommunikation. Det handlar om att hjälpa till att bygga hållbara rutiner och arbetssätt som är anpassat till organisationen. Stötta upp verksamheterna: Som kommunikatör har du en central roll i kommunorganisationen. Där blir en del att stötta upp verksamheterna genom att vara en källa till kunskap inom kommunikation.

  Ansök om tjänsten - Kommunikatör

 • Pedagogisk resurs, Östra skolan i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2024-05-20

  På Östra skolan finns drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Ditt huvudsakliga uppdrag är att vara elevers stöd i sociala och lärandesituationer. Arbetet kan vara riktat mot enskild elev men också till elevgrupp som behöver stöd för att tillgodogöra sig utbildningen. Du kommer att arbeta med elever som av olika anledningar behöver extra stöd och coaching. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan arbeta både enskilt och i grupp. Du har god och löpande kommunikation med lärare, mentorer och vårdnadshavare. Tillsyn och aktiviteter med elever under lektionsfri tid ingår i ditt arbete. Lokalvård och vård av utemiljö kan också ingå i ditt arbete, då i huvudsak när elever inte är på plats. Du kommer att arbeta i åk 4-5, där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.

  Ansök om tjänsten - Pedagogisk resurs, Östra skolan i Jokkmokk

 • Specialpedagog

  Publiceringsdatum: 2024-05-13

  På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 4-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog

 • Ekonomibiträde

  Publiceringsdatum: 2024-05-13

  Allehanda arbetsuppgifter i mottagningskök såsom planering, frukost och lunchservering samt mellanmålsberedning, service till våra kunder, diskning samt städning av matsal och kök. Vid vissa tillfällen kan det också förekomma annan städning.

  Ansök om tjänsten - Ekonomibiträde

 • Ämneslärare -matematik, NO, teknik

  Publiceringsdatum: 2024-05-13

  På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare -matematik, NO, teknik

 • Lärare år 4-6

  Publiceringsdatum: 2024-05-13

  På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9 där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.

  Ansök om tjänsten - Lärare år 4-6

 • HR-funktionen söker HR-Generalist

  Publiceringsdatum: 2024-05-13

  I samarbete med dina kollegor inom HR-funktionen kommer du: - Underhålla och uppdatera guider utifrån behov i systemet för e-utbildningar - Viss systemförvaltning i Personec med tillhörande moduler som syftar till kvalitetssäkring och effektivisering. - Digitalisera och automatisera processer som syftar till kvalitetssäkring och effektivisering. - Fortsätta arbetet med att digitalisera personalarkivet, vilket i nuläget innebär upphandling av system samt skapa hållbar struktur för digital dokumenthantering. - Chefsstöd i frågor som rör statistik, kollektivavtal och till viss del arbetsrätt.

  Ansök om tjänsten - HR-funktionen söker HR-Generalist

 • Skolkurator

  Publiceringsdatum: 2024-05-05

  Som skolkurator ingår du i skolans elevhälsoteam och arbetar i nära samarbete med lärare och övrig personal.

  Ansök om tjänsten - Skolkurator

 • Undersköterskor sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2024-04-29

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Vi använder oss av Pulsen combine. Vi är en Stjärnmärkt Vård och Omsorgsboende och arbetar utifrån IBIC Arbetstiden är flexibel utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. Vår verksamhet pågår dygnets alla timmar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor sommarvikariat

 • Förskollärare i Vuollerim

  Publiceringsdatum: 2024-04-26

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera, utvärdera och analysera verksamheten. Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare i Vuollerim

 • Förskollärare

  Publiceringsdatum: 2024-04-26

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera, utvärdera och analysera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare

 • Studie och yrkesvägledare

  Publiceringsdatum: 2024-04-24

  På Östra skolan finns från hösten drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Dina arbetsuppgifter: Som studie- och yrkesvägledare på Östra skolan kommer du att vara en betydelsefull del i att ge förutsättning för elevernas kommande yrkesliv. Du är med och utvecklar elevernas förmåga att analysera sitt eget lärande i förhållande till sina framtida studie- och yrkesval. Du förmedlar kunskap om arbetsmarknad och utbudet av utbildningar och arbetar tillsammans med såväl elevhälsa som övrig skolpersonal i dialog med elever, enskilt och i grupp. Du samarbetar med skolans pedagogiska personal när det gäller olika studie- och yrkesorienterade insatser.

  Ansök om tjänsten - Studie och yrkesvägledare

 • Fastighetsskötare

  Publiceringsdatum: 2024-04-22

  Samhälls- och infrastrukturfunktionen har kommunens övergripande ansvar för kommunal infrastruktur samt drift och underhållstjänster inom fastighetsteknik, både invändig och utvändig miljö. Som fastighetsskötare hos Samhälls- och infrastrukturfunktionen, fastighetskontoret får du möjlighet att utveckla och bredda dina kompetenser. För att lyckas i detta arbete är det av stor vikt att förstå helheten och verka för att hela uppdraget och arbetsgruppen levererar en god service. Du kommer att arbeta med olika arbetsuppgifter enligt kunders önskemål. Arbetet ställer krav på noggrannhet och god planering samt prioritering. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av: • Fastighetsskötsel • Tillsyn och skötselarbete/rondering • Felavhjälpande underhåll och mindre anpassningar I tjänsten kan beredskap ingå enligt beredskapsschema som görs i samarbete med det kommunala bostadsbolaget AB Jokkmokkshus.

  Ansök om tjänsten - Fastighetsskötare

 • Sjuksköterska/Distriktssköterska

  Publiceringsdatum: 2024-04-22

  Som sjuksköterska/distriktssköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer, samt externa samverkanspartners. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du bl.a. utför medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i dagsläget i vårt verksamhetssystem Procapita, byte till Pulsen Combine kommer att ske under Maj 2024. Vi är inne en spännande, utmanande och utvecklande tid i och med omställningen till ?God och Nära Vård? som bedrivs i hela landet i samverkan mellan kommun och region, där du kommer ha en betydande roll i vårt team. Där syftet är att fokusera på patientens hälsa och att vården ska bygga på delaktighet och kontinuitet samt ett förebyggande och hälsofrämjande arbete där en personcentrerad, samordnad och samskapad vård stärker hälsan. Vi ser att just du är intresserad av förändringsarbete i syfte att utveckla den kommunala primärvården i team och stärka den proaktiva vården för våra äldre. Vi erbjuder flexibelt schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår, du jobbar ca 7 kvällar och två helger under en 10-veckorsperiod. Möjlighet finns att även kombinera med nattjänstgöring efter överenskommelse. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterska/Distriktssköterska

 • Sjuksköterska/Distriktssköterska

  Publiceringsdatum: 2024-04-22

  Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i dagsläget i vårt verksamhetssystem Procapita, byte till Pulsen Combine kommer att ske under Maj 2024. Vi är inne en spännande, utmanande och utvecklande tid i och med omställningen till ?God och Nära Vård? som bedrivs i hela landet i samverkan mellan kommun och region, där du kommer ha en betydande roll i vårt team. Där syftet är att fokusera på patientens hälsa och att vården ska bygga på delaktighet och kontinuitet samt ett förebyggande och hälsofrämjande arbete där en personcentrerad, samordnad och samskapad vård stärker hälsan Vi ser att just du är intresserad av förändringsarbete i syfte att utveckla den kommunala primärvården i team och stärka den proaktiva vården för våra äldre. Vi erbjuder flexibelt schemalagd arbetstid förlagd till natt samt möjlighet till kombination av dag/kväll om du önskar. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Sjuksköterska/Distriktssköterska

 • Ungdomskonsulent

  Publiceringsdatum: 2024-04-22

  Som ungdomskonsulent är ditt uppdrag att öka ungas inflytande och delaktighet i kommunen, tillsammans med barn och unga. I arbetet med att stärka ungas inflytande och delaktighet ingår att samverka med kommunens verksamheter, företag samt föreningslivet när det kommer till ungas åsikter, tankar och idéer. Arbetet är uppsökande och arbetsuppgifterna innebär att på olika sätt möta unga personer. Det innebär även att stötta kommunen i att förverkliga och genomföra idéerna och på så vis stärka det lokala barnrätts- och ungdomsperspektivet. Tillsammans med unga skapar du fler mötesplatser, programpunkter och evenemang lokalt, men även plattformar där unga får möjlighet att göra sin röst hörd. Eftersom arbetsuppgifterna till stor del kommer från barn och unga så kan det innebära att stötta unga att starta förening, delta i dialoger, hjälpa beslutsfattare att nå unga och hitta former för aktiviteter och mötesplatser unga efterfrågar. Arbetet kommer att innefatta operativt jobb på Fritidsgården Östra Hörnet Tillsammans med projektteamet hos Youth 2030 Movement ansvarar, genomför och utvärderar du insatser inom projektet Youth up North. Du kommer även delta i nätverksträffar och kunskaps- och erfarenhetsutbyten inom projektet på en regional nivå.

  Ansök om tjänsten - Ungdomskonsulent