Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

Stanna-kvar-försäkring

I samband med rekrytering av viss kompetens kan vi erbjuda en "stanna-kvar-försäkring". Läs mer via länken Stanna-kvar-försäkring.

 

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Matpolen söker Kock för vikariat

  Publiceringsdatum: 2022-10-06

  Som kock inom Matpolen arbetar du med allehanda arbetsuppgifter inom storhushåll såsom förberedning, matlagning både ordinarie kost samt specialkost, uppläggning, diskning, städning, samt service till våra gäster.

  Ansök om tjänsten - Matpolen söker Kock för vikariat

 • Inmätningsansvarig

  Publiceringsdatum: 2022-10-06

  Du kommer att ha din tjänst inom Jokkmokk VA (vatten och avlopps) avdelning. Du kommer tillsammans med gatuchef och arbetsledare ansvara för uppdatering av vårt digitala kartunderlag. Dina främsta arbetsuppgifter under barmarksperioden kommer vara att konstruktionsanalysera VA nätet samt inmäta samt redigera befintligt digitalt kartunderlag. Du kommer under ca 2 månader att inskolas av vår slutande mättekniker. I tjänsten ingår även lättare felavhjälpning i VA nätet med hjälp av spolfordon och eller enklare gräv jobb. Även säsongbetonade arbetsuppgifter förekommer såsom mätaravläsningar eller bistå gatukontorets förehavanden vid ex vintermarknaden.

  Ansök om tjänsten - Inmätningsansvarig

 • Förskollärare

  Publiceringsdatum: 2022-09-30

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare

 • Samhällsbyggaravdelningen söker Miljöinspektör

  Publiceringsdatum: 2022-09-29

  Tillsyn och handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Arbetet är omväxlande och utvecklande och du driver självständigt dina ärenden i nära samverkan med chef och kollegor. Arbetet sker till stor del i samverkan inom avdelningen med en långtgående delegation från samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet innebär mycket kontakter med företag och allmänhet där bland annat lämnande av information och råd ingår. Vi är ett litet kontor vilket innebär att du som inspektör har möjlighet att jobba brett inom tillsynsområdena och vi går in för varandra vid behov.

  Ansök om tjänsten - Samhällsbyggaravdelningen söker Miljöinspektör

 • Enheten Funktionsnedsättning söker Personlig assistent

  Publiceringsdatum: 2022-09-28

  Brukaren är en medelålders kvinna som bor med man och barn i ett villaområde i Jokkmokk. Som personlig assistent arbetar du i hennes hem med vård- och omsorgsarbete samt annat arbete som hör hemmet till. Ni planerar dagen utifrån brukarens önskemål och dagsform. Ofta handlar det om att pyssla på i hemmet men ibland följer du med på något ärende. Viktigast av allt är att du alltid finns tillhands och skapar trygghet samt en meningsfull vardag för brukaren. I arbetet ingår även att vara delaktig i samverkan med andra yrkesgrupper inom- och utanför enheten samt att bidra till vårt utvecklingsarbete. Arbetet är schemalagt med arbetstider från 6.45 till 23.00 på vardagar samt 8.00-23.00 på helger. Arbete varannan helg. Du bör vara beredd på att mestadels arbeta självständigt. Personkemin är viktig och att du har god social förmåga så att du kan anpassa dig till familjens liv. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet, mognad och samarbetsförmåga. Du erbjuds givetvis en ordentlig introduktion.

  Ansök om tjänsten - Enheten Funktionsnedsättning söker Personlig assistent

 • Hälso- och sjukvårdsenheten söker Enhetschef

  Publiceringsdatum: 2022-09-23

  I rollen enhetschef för legitimerade sjuksköterskor samt undersköterska har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar för den dagliga verksamheten i nära samarbete med dina medarbetare och du är direkt underställd verksamhetschef. För oss är samverkan ledordet och vi ser det som självklart att samverka med andra enheter inom organisationen och externa vårdgivare. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, vi erbjuder dig ett intressant, stimulerande arbete som du planerar både självständigt och i samverkan. Hos oss håller vi beslutsvägarna korta och vi förväntar oss att din kommunikation inom verksamheten är rak och tydlig. Din arbetstid är förlagd måndag till fredag men även delad beredskap under kvällar och helger. Tillsvidareanställning med tidsbestämt chefsförordnande, 75% med möjlighet till heltid.

  Ansök om tjänsten - Hälso- och sjukvårdsenheten söker Enhetschef

 • Kaitumgården vård- och omsorgsboende söker Undersköterska för vikariat

  Publiceringsdatum: 2022-09-22

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjligheter.

  Ansök om tjänsten - Kaitumgården vård- och omsorgsboende söker Undersköterska för vikariat

 • Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska för vikariat

  Publiceringsdatum: 2022-09-21

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjuksköterskor och rehab personal. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska för vikariat

 • Verksamheten hemtjänst i ordinärt boende söker Enhetschef

  Publiceringsdatum: 2022-09-14

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. Insatserna består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete men även serviceuppgifter i form av t ex städ, tvätt och inköp ingår. I verksamheten finns tre hemtjänstgrupper fördelat inom kommunen, samt att vi även utför anhörigstöd och boendestöd. I rollen som enhetschef inom vår verksamhet har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du sköter tillsammans med din chefskollega den dagliga driften med ansvar för personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och kommer på ett professionellt sätt samarbeta och samverka även med andra enheter. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, där brukaren står i centrum och får rätt stöd utifrån sina behov och önskemål. Vi kan erbjuda dig ett intressant, stimulerande arbete som du och din närmaste chefskollega till stor del planerar själv. Du får vårt förtroende att arbeta självständigt och utrymme för att utveckla dina idéer. Självklart får du det stöd du behöver i din roll som ledare, vi har nära samarbete med t ex personalfunktionen och ekonomifunktionen. En av de stora fördelarna i en mindre kommun är att beslutsvägarna är korta och vår kommunikation inom verksamheten är rak och tydlig. Din arbetstid är förlagd till dagtid vardagar, men beredskap på kvällar och helger förekommer.

  Ansök om tjänsten - Verksamheten hemtjänst i ordinärt boende söker Enhetschef

 • Arctic Camp Jokkmokk söker Lokalvårdare/Allt-i-allo

  Publiceringsdatum: 2022-09-13

  Arctic Camp Jokkmokk söker dig som vill hjälpa till i den fortsatta utvecklingen av campingen till en attraktiv året runt anläggning. På campingen ansvarar du för städ- och underhållsarbete men är delaktig i alla förekommande arbetsuppgifter och utvecklingsarbete. Din arbetstid är till största del förlagd under dagtid, veckodagar, men kvälls- och helgarbete förekommer.

  Ansök om tjänsten - Arctic Camp Jokkmokk söker Lokalvårdare/Allt-i-allo

 • Arctic Camp Jokkmokk söker Vaktmästare/Allt-i-allo

  Publiceringsdatum: 2022-09-13

  På campingen ansvarar du för vaktmästeri- och underhållsarbete men är delaktig i alla förekommande arbetsuppgifter och utvecklingsarbete. Din arbetstid är till största del förlagd under dagtid, veckodagar, men kvälls- och helgarbete förekommer.

  Ansök om tjänsten - Arctic Camp Jokkmokk söker Vaktmästare/Allt-i-allo