Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

Stanna-kvar-försäkring

I samband med rekrytering av viss kompetens kan vi erbjuda en "stanna-kvar-försäkring". Läs mer via länken Stanna-kvar-försäkring.

 

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Verksamhetsutvecklare med focus på digitalisering

  Publiceringsdatum: 2023-01-31

  Jokkmokks kommun har beslutat om en strategi för digitalisering och vi behöver dig som vill jobba med att förverkliga strategin. Du kommer att arbeta direkt under kommunchefen och ha hela organisationen som ditt arbetsområde. I Jokkmokks kommun sker förändrings- och förbättringsarbete kontinuerligt. Din roll är att i ett förändringsarbete implementera de digitala möjligheter som finns för att förenkla och förbättra för såväl organisationen, medarbetare och användare. Du blir spindeln i nätet vad gäller verksamhetsutveckling. Det innebär att Du i dialog med verksamheten ska identifiera utvecklingsbehov, vilka processer som behöver kartläggas och förändras samt kunna ge en överblick över vilka digitala möjligheter som finns eller som kan utvecklas. I arbetet kan också ingå att kartlägga verksamheters digitala kompetens och att ta fram utbildningsinsatser. Du ska arbeta tillsammans med Norrbottens E-nämnd för att tillgängliggöra befintliga E-tjänster och digitala lösningar samt ha en dialog om framtida utvecklingsbehov. Även SKRs nätverk kring digitalisering blir en viktig part för kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetsutvecklare med focus på digitalisering

 • Familjehemssekreterare/Familjerättssekreterare

  Publiceringsdatum: 2023-01-18

  Dina arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda, handleda och följa upp familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Arbetet innefattar resor både i närområdet men också till andra delar av Sverige. Socialnämndens ansvar är att noga följa och utvärdera vården av barnet/den unge i familjehemmet. Fokus för familjehemssekreteraren är att stödja och vägleda familjehemmet i syfte att tillförsäkra barnet/den unge en trygg och säker vård. Som familjerättssekreterare ansvarar du för bland annat utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Du kommer också att handlägga fader- och föräldraskap och verkställighet av umgängesstöd efter beslut. I tjänsten ingår även en beredskapsvecka utanför kontorstid, var 6 vecka. Dessa arbetsuppgifter blir både spännande och omväxlande och din insats kommer göra skillnad. Vi erbjuder ett jobb med möjligheter till utveckling och kunskap. En arbetsplats där man får känna att man gör något meningsfullt, och tillsammans med andra glada och ambitiösa kollegor jobbar vi för att utvecklas tillsammans. Vi tycker också att vi är ett ganska roligt gäng med härliga personligheter med en hel del värme att erbjuda varandra, och även dig. Dessutom får du fantastiska möjligheter att på din fritid nyttja fritidsanläggningar med förenings- eller friluftsaktiviteter såsom fiske, jakt, snöskoter och skidor i både skogs- och fjällmiljö. Vi tillämpar också friskvårdsbidrag, flextid och möjligheter att semesterväxla fler semesterdagar. Om du inte har arbetet tidigare i Jokkmokk finns det en stanna kvar försäkring som innebär att du har möjlighet att få extra pengar till din pension eller utbetalt direkt till dig. Det under förutsättning att du stannar de antal år som överenskommit, antingen tre eller fem år. Låter det här som något för dig?

  Ansök om tjänsten - Familjehemssekreterare/Familjerättssekreterare

 • Socialsekreterare - barn och unga

  Publiceringsdatum: 2023-01-18

  Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du att hantera utredningsarbete inriktat på barn och unga mellan 0-20 år samt deras familjer. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område, men också inom familjerättsliga frågor kan förekomma. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVU rättssäkert och korrekt. Vidare kommer du att bli en del av det interna utvecklingsarbetet. Som socialsekreterare kommer du också att samarbeta med andra enheter inom verksamheten, förvaltningen och med externa samarbetspartners. Beredskapsverksamhet ingår i tjänsten. Här erbjuds ett stimulerande jobb med möjligheter till utveckling och kunskap. Vi erbjuder en arbetsplats där man får känna att man gör något meningsfullt, och tillsammans med andra glada och ambitiösa kollegor jobbar vi för att utvecklas tillsammans. Vi tycker också att vi är ett ganska roligt gäng med härliga personligheter med en hel del värme att erbjuda varandra, och även dig. Vi består av både yngre och äldre medarbetare - alla lika viktiga, och tillsammans arbetar vi för att göra en viktig insats på jobbet. Vi skapar förutsättningar för att alla medarbetare, oavsett nivå, känner meningsfullhet och ska trivas här. Vårt jobb kräver mycket av oss men vi har roligt och utvecklas tillsammans. Vi tillämpar också friskvårdsbidrag, flextid och möjligheter att semesterväxla fler semesterdagar. Om du inte har arbetet tidigare i Jokkmokk finns det en stanna kvar försäkring som innebär att du har möjlighet att få extra pengar till din pension eller utbetalt direkt till dig. Det under förutsättning att du stannar de antal år som överenskommit, antingen tre eller fem årLåter det här som något för dig?

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare - barn och unga

 • Barn- och utbildningsavdelningen söker Förskollärare

  Publiceringsdatum: 2023-01-16

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Barn- och utbildningsavdelningen söker Förskollärare

 • Undersköterskor - dagtid, till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2023-01-16

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjligheter.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor - dagtid, till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

 • Leg. Sjuksköterska natt, sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2023-01-04

  Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid förlagd till natt samt möjlighet till kombination av dag/kväll om du önskar. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse. Du erbjuds flexibelt schema efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Leg. Sjuksköterska natt, sommarvikariat

 • Leg. Sjuksköterskor för sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2023-01-04

  Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår i ett flexibelt schema. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Leg. Sjuksköterskor för sommarvikariat

 • Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska

  Publiceringsdatum: 2022-12-14

  Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska