Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Socialsekreterare

  Publiceringsdatum: 2019-01-15

  Du kommer att arbeta med att utreda, bedöma behov samt fatta beslut om insatser i form av stöd, vård och andra insatser enligt i huvudsak socialtjänstlagen (SoL) men även i enlighet med LVM och LVU. En stor del av arbetet innebär samarbete och samverkan med andra vårdgivare både internt och externt. Viktigt är också att aktivt delta i enhetens utvecklingsarbete. Arbetsgruppen har ett nära samarbete med sektionens utförarverksamhet som erbjuder insatser på hemmaplan. I arbetet ingår beredskap. Socialtjänsten i Jokkmokks kommun har som krav att få att få ta del av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid eventuell anställning.

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare

 • Inköps/Upphandlingssamordnare

  Publiceringsdatum: 2019-01-09

  Vi söker dig med ekonomikompetens som vill jobba med inköps- och upphandlingsfrågor. Tjänsten innebär omväxlande utmaningar med stort egeninflytande och ansvar. I rollen som inköpssamordnare kommer du att arbeta inom hela kommunens verksamhetsområde, huvudsakligen som stöd till upphandlande verksamhetschefer men även som stöd till kommunens upphandlingscontroller. Arbetet innebär bland annat att vara delaktig i framtagande av förfrågningsunderlag och kravspecifikationer inför upphandling. Till viss del kan olika controlleruppdrag bli aktuella. Tjänsten innebär att i hög grad arbeta med ett lärande förhållningssätt och tillsammans med upphandlingscontrollern planera och genomföra internutbildningar och hålla informationsmöten med upphandlande kollegor.

  Ansök om tjänsten - Inköps/Upphandlingssamordnare

 • Legitimerad Sjuksköterska natt

  Publiceringsdatum: 2018-12-14

  Som sjuksköterska inom kommunens vård- och omsorgsboenden samt hemsjukvård kommer du att arbeta självständigt och i team, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid förlagd till natt. Viss beredskapstjänstgöring kan ingå. Du är delaktig i schemaläggningen och har en möjlighet att påverka ditt eget schema i viss utsträckning. Möjlighet till utökad sysselsättningsgrad kan förekomma.

  Ansök om tjänsten - Legitimerad Sjuksköterska natt

 • Legitimerad Sjuksköterska natt, vik

  Publiceringsdatum: 2018-12-14

  Som sjuksköterska inom kommunens vård- och omsorgsboenden samt hemsjukvård kommer du att arbeta självständigt och i team, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra bedömningar, behandlingar och handleda vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid förlagd till natt. Viss beredskapstjänstgöring kan ingå. Du är delaktig i schemaläggningen och har en möjlighet att påverka ditt eget schema i viss utsträckning. Möjlighet till utökad sysselsättningsgrad kan förekomma.

  Ansök om tjänsten - Legitimerad Sjuksköterska natt, vik

 • Legitimerad Sjuksköterska, vik

  Publiceringsdatum: 2018-12-14

  Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid förlagd där även kväll- och helgtjänstgöring ingår. Du är schemalagd var femte helg. Viss beredskapstjänstgöring kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Legitimerad Sjuksköterska, vik

 • Vikarier inom förskolan

  Publiceringsdatum: 2018-12-11

  Vi har behov av korttidsvikarier, som med kort varsel, kan vikariera inom förskola, grundskola eller fritidshem. Arbetet kan variera i omfattning från några timmar per dag till längre vikariat. Att arbeta i barngrupp innebär bland annat: * Att leda och organisera i barngruppen. * Att lyssna av ordinarie personal vad som ska göras under arbetsdagen. * Att exempelvis leka, sjunga, spela spel, samtala, gymnastisera, gå på skogspromenad, påklädning, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök, utomhusvistelse etc.

  Ansök om tjänsten - Vikarier inom förskolan