Anslagstavla

I samband med att den nya kommunallagen togs i bruk 2018-01-01 ersattes anslagstavlan i kommunhuset med en digital anslagstavla enligt kommunallagen 8 kap 9 § (2017:725). Här anslås tillkännagivanden, ärendelistor, delegationsbeslut och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

I samband med att den nya kommunallagen togs i bruk 2018-01-01 ersattes anslagstavlan i kommunhuset med en digital anslagstavla enligt kommunallagen 8 kap 9 § (2017:725). Här anslås tillkännagivanden, ärendelistor, delegationsbeslut och justerade protokoll från nämnder och styrelser.

 


Publicerad: 2017-12-18 08:55. Ändrad: 2022-09-19 10:44.

Lapplands Överförmyndarnämnd

Från 1 januari 2023 så ingår Jokkmokks kommun i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Gällivare och Pajala.

Övriga tider enligt överenskommelse.

Endast förbokade besök

Telefon: 0971-172 64 under telefontid, övrig tid ring till Jokkmokks Infocenter, 0971-17 000, så tar de ett meddelande.


E-post: overformyndaren@jokkmokk.se

Vill ni ta del av allmänna handlingar så maila direkt till Överförmyndaren eller kontakta Jokkmokks Infocenter eller registraturen.

Kontaktuppgifter

Ingen persondatasida utpekad