Pakkobron

Vacker järnvägsbro över Pakkojokk

Inlandsbanan följer Stora Luleälvens dalgång på västra sidan från Ligga till Långselet norr om Harsprånget. På vägen möter banan här en ganska djup dalgång som härbärgerar biflödet Pakkojokk och för att ta sig över detta med rimlig brostorlek går linjen en omväg in i dalen och gör slutligen en U-sväng över vattendraget. Här byggdes 1924–1925 det som skulle bli landets största stenvalvsbro för järnvägstrafik med ett spann, spännvidden är hela 20 meter.

Hitta hit: Kör efter väg 45 mot Porjus från Jokkmokk, sväng vänster precis innan järnvägsövergången innan Ligga kraftstation, avfartsvägen är skyltad med Pakko 7 km, kör sedan 9 km, håll höger vid vägdelning sedan är det ca 400 meter till Pakkobron 

plats på kartan

Länk till mer historia och fina bilder


Publicerad: 2020-06-03 08:20. Ändrad: 2023-03-22 12:29.

Karttjänst: Friluftskartan

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim