Vuxenutbildning

I Jokkmokk kan du studera via Lapplands lärcentra och Samernas utbildningscentrum.

Vid Lapplands Lärcentra i Jokkmokk kan du läsa:

  • Kommunal vuxenutbildning (komvux) som består av fem skolformsdelar:

- komvux på grundläggande nivå
- komvux på gymnasial nivå
- komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå
- komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
- komvux i svenska för invandrare (sfi)

  • Yrkesvux (gymnasiala kurser)
  • Yrkeshögskola
  • Uppdragsutbildningar
  • Högskolestuderande kan nyttja studerandeservice på lärcentrum (lokaler, teknik, tentamen).

Om skolorna och utbildningarna kan du läsa på Lapplands lärcentra


På Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk kan du läsa:

Samiska utbildningar via Samernas utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj. Skolan är en samisk utbildningsinstitution med gamla anor. Sedan starten 1942 har skolan med det dåvarande namnet Samernas Folkhögskola gett utbildningar till det samiska folket. Skolan har haft en mycket stor betydelse för det samiska samhället. Lägsta ålder för att bli antagen är 18 år. Dispens kan ges för de under 18 år.

För mer information besök Samernas utbildningscentrum


Publicerad: 2014-07-01 17:54. Ändrad: 2022-05-31 16:39.